Friday, February 18, 2011

Gold Marine      English: 

      This is the old generation “Yellow Husin” breed. The pure blood from “Husin Kijang” hens.

For more details, contact Eric Lee [019-2226188].  

 *******************************************************************************
Bahasa Malaysia:

Baka “Kuning Musin” lama ini adalah baka anak dari peminat serama yang melebihi dari Musin 10 tahun dahulu. Dusuh yang ada pada ayam ini adalah pure blood Husin Kijang.  Ayam ini telah dijual sesudah mendapatkan anak – anak ayam yang telah dikacukkan dengan ibu yang telah dirahsiakan asalnya menglahirkan anak – anak yang cantik.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Eric Lee (019-2226188).

No comments:

Post a Comment